Vítejte na našem webu-publicita projektu-cíl rekonstrukce

Cílem Města Vlachovo Březí je zrekonstruovat budovu do toho stavu, aby budova byla „zatažena“ do života občanů  a hlavně návštěvníků města a aby dál nesloužila jen podřadným skladovacím účelů čehosi, co právě někde přebývá.  Budova stojí poblíž Náměstí Svobody, kde panuje čilý ruch, v sezóně se zde alespoň na chvíli zastaví velké množství výletníků, turistů a cykloturistů, ale okolo budovy Pivovaru maximálně projdou z vnější strany areálu, pokud si vůbec všimnou zdevastované fasády.

Tyto turisty je nutné na budovu upozornit – nejlépe opravou její venkovní fasády a dále bude vhodné návštěvníkům umožnit prohlídku nejcennějších a nejzajímavějších částí budovy, jako je sladovna, sušárna sladu, hlavní schodiště do 2.NP, unikátní konstrukce krovů atd.

Záměrem je dále, aby budova sloužila i běžnému životu ve městě v souvislosti s rozvojem turistiky. Pravidelná Svatodušní pouť se odehrává těsné  blízkosti budovy, ale návštěvníci budovu ani nevnímají. Je nutné jim poskytnout v budově zázemí v podobě zpřístupnění velkého klenbového sálu klenutého ve dvou podlažích, kde bude možné pořádání trhů, jarmarků a to nejenom v době konání této poutě.

Další náplní bude pravidelné pořádání drobných trhů, které se nyní jednou týdně za každého počasí konají na nedalekém náměstí – pod různě improvizovanými přístřešky. Tento prostor by tedy zabezpečil prodloužení sezóny trhů s návaznosti na posílení turistického ruchu i mimo sezónu.

Nezanedbatelnou náplní bude jistě i pravidelné konání výročních trhů zemědělských produktů, konané v sousední vesničce, kde ale k tomu nejsou adekvátní zastřešené prostory. Bylo by tedy možné obnovit  „Právo třech trhů“, které obdrželo městečko v r. 1538 od krále Ferdinanda I.

S prostorem sálu je nutné počítat i pro pořádání pravidelného mezinárodního festivalu romantické hudby, který se téměř každoročně koná a je pořádaný místní zájmovou uměleckou školou.

V prostoru nádvoří se dále nepravidelně konají různé hudební akce, které jsou velmi závislé na počasí a volají po vhodném prostoru v budově.

Pro tyto i další aktivity bude nutné zřízení technického zázemí v objektu, zvláště veřejně přístupného sociálního zařízení a to přístupného i tělesně postiženým a např. i přebalovací kabina pro provoz rodičů s dětmi.

Kontakt

Město Vlachovo Březí Vlachova č.p. 353 Město Vlachovo Březí- galerie a sály pivovaru; tel.:602495933
pivovarvb@pkprojekt.cz
-----------------------------------------------
Panský pivovar Vlachovo Březí s.r.o. - varna piva; Radek Arnošt tel.: +420 605264305
radek@brezikoza.cz